Mevzuat

- 1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebeler Hakkında Kanun

-Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik

- 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisasnsüstü Eğitim Gören Öğrencilere Yapılcak Ödemeler Hakkında Tebliğ

1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin Usul ve Esaslar